Partnerek

Együttműködő partnereink, akik tevékenyen és aktívan hozzájárulnak a Magyar Innovációs TechShow megvalósulásához, valamint a hazai kreativitás és innováció fejlesztéséhez.

Civil kezdeményezések

Budapest Design Meetup:„A design nem pusztán szakma, hanem szemlélet.” – Moholy-Nagy László. Ha design alatt a vizuális kultúra tudatos tervezését értjük, akkor ez a fogalom ma már elválaszthatatlanul összekapcsolódott azzal, ahogyan a társadalom, a kultúra és a környezet kölcsönösen egymásra hat. Moholy-Nagy László szavainak szellemében egy olyan szemléletről van szó tehát, amelynek az élet minden területén meg kell nyilvánulnia, mint az eredendő; vágy és törekvés az értelemteli és értéket sugárzó rend megteremtésére és mint az emberi élet minőségének meghatározó tényezője. A Budapest Design Meetup előadásai során sikeres alkotók, designerek beszélnek fontos projektjeikről és szemléletükről. A Budapest Desing Meetup közel 600 egyéni tagot tömörít. Honlap
Budapest New Technology Meetup: Találkozóinkon összehozzuk Budapest technológiai érdeklődésű közösségét, akik rövid demókat és prezentációkat mutatnak be egymásnak új és izgalmas technológiákról. Célunk, hogy új megközelítések megismerésén keresztül szélesítsük látókörünket, ihletet nyerjünk, és összehozzuk a közösség tagjait egymással. Az előadások témája széles körből kerülhet ki, például a legújabb web 2.0 projektek, biotechnológiai kutatások, médiaművészeti installációk, vagy technológia központú szociális vagy politikai projektek. A találkozókat havonta egy alkalommal rendezzük. A Budapest New Technology Meetup-nak jelenleg több mint 1600 egyéni tagja van. Honlap
MobilPiknik – egy óra szakma, két óra limonádé: A MobilPiknik egy olyan kéthavi rendszerességű eseménysorozat, ami a hazai mobilalkalmazásokat készítő közösséget fogja össze. Célunk egy olyan platform létrehozása, ahol mindenki tanácsot, inspirációt és tudást kaphat, azáltal hogy közösen megpróbáljuk megérteni a jelenlegi trendeket és egy kicsit jövőbe látni. Arról álmodunk, hogy ha a hazai fejlesztők, grafikusok és érdeklődők összedugják a fejüket rendszeresen, akkor itthon is születhetnek olyan sikersztorik, amikről eddig csak hallottunk, olvastunk vagy a telefonunkra letöltve használtunk. Ezért tartjuk fontosnak, hogy közösen a résztvevőkkel megismerhessük a hazai mobilalkalmazások körül settenkedők apraját és nagyját. Honlap
StartupFyler: A StartupFlyer segítségével a hazai startup vállalkozásokban érdekelt szakemberek, vállalkozók és befektetők egyszerűbben találhatnak egymásra és hatékonyabban tudják kiaknázni a közösségben rejlő erőforrásokat. A közösség jelenleg közel 400 egyéni tagból áll. Honlap
Startupper.hu – a magyar startupok közösségi oldala: A fejlesztések, új projektek kapcsán egyre nagyobb az igény arra, hogy mindenki találjon megfelelő programozót, designert, grafikust, projekt-managert, és nem utolsó sorban befektetőt, üzleti angyalt, marketingest, kommunikációs tanácsadót, vagy a téma iránt elkötelezett újságírót, bloggert. Egyértelmű, hogy az innovátoroknak is kell egy közösségi oldal, ahol mindenki megtalálhatja számára szükséges kapcsolatokat, bemutathatja ötletét, projektjét, kezdővállalkozását. A Startupper.hu célja, hogy gyűjtőhelyévé váljon a már létező startupoknak ugyanúgy, mint az ötlet szinten létezőknek. Néhány kattintással bárki feltöltheti a saját vállalkozásának adatait, megjelölheti az adatlapján, hogy milyen partnereket keres, mit kínál mások számára. Az oldal üzemeltetője a kezdő vállalkozások szakértője, az első hazai startup PR ügynökség a SmartUP Communications. Honlap

Innovációs Klaszterek

Dél-Dunántúli Kulturális Ipari Klaszter: A KIKK Egyesület a Dél-Dunántúli Kulturális Ipari Klaszter (alapítás éve 2007) jogi személye, mely hálózat tagjainak együttműködését támogatja, képzéséket szervez és közös projekteket generál és bonyolít le. A legjelentősebbek: Pécs Lexikon, Dél-Dunántúli Filmalap és a CinePécs Nemzetközi Filmfesztivál, KULTurista. Magyarországi partnerként vett részt 2009-2010. évben az Európai Uniós támogatással megvalósuló „European Accents in Perm” projektben, 2010. évben csatlakoztunk a az Európai Unió Közép -Európai Programjának „Creative Cities„- „Kreatív Városok” európai projektjéhez, mely a Közép-Európai Városok kreatív gazdasági potenciáljainak fejlesztését és promócióját hivatott támogatni (Lipcse-Genova-Gdansk-Ljubljana-Pécs). Honlap
Első Magyar e-Közigazgatási, Informatikai és Innovációs Klaszter: Az Első Magyar e-Közigazgatási, Informatikai és Innovációs Klaszter 2007-ben alakult. A Klaszter céljai közt szerepel az együttműködő társaságok szinergikus hatásainak továbberősítése a különböző szektort képviselő tagok között. A klaszter jelenleg 30 tagból áll. Fókuszterületek: egészségügyi informatika, közigazgatási informatika, környezetinformatika, mobil informatika, térinformatika. Honlap
Észak-alföldi Informatikai Klaszter: Az Észak-alföldi Informatikai Klaszter jelenleg is az ország egyik legaktívabb, több éves múltra visszatekintő informatikai klasztere. A régióban az elmúlt néhány évben ugrásszerűen megnőtt az IKT iparág jelentősége, amely az új (hazai és nemzetközi) vállalkozások számában és a foglalkoztatottsági adatokban is megmutatkozott. A klaszter tevékenységei három fő csoportba sorolhatóak: 1. Vállalkozások közötti partnerségek támogatása a klaszteren belül; 2. Oktatási intézmények és vállalatok együttműködésének elősegítése; 3. Nemzetközi jelenlét megteremtése. Honlap
Észak-magyarországi Informatikai Klaszter: Az Észak-magyarországi Informatikai Klaszter 2007-ben jött létre azzal a céllal, hogy elősegítse a régió informatikai iparának fejlődését. Olyan környezetet szeretnénk teremteni, amelyben biztosítva vannak a helyi cégek további növekedéséhez szükséges feltételek. Egyik legfontosabb küldetésünk a régiós informatikai szaktudás elvándorlásának megállítása, a meglévő hálózat és bizalom erősítése a tagok között, fejlesztési projektek indukálása. A klaszternek jelenleg 36 tagja van. Fókuszterületek: kutatási tevékenység információs és kommunikációs technológiákban, mobil alkalmazások fejlesztése, távközlés, banki informatika, automatizálás és ipari informatika, domain- és tárhelyszolgáltatás, online marketing, ERP/CRM rendszerek, egyedi szoftverfejlesztés, tesztelés. Honlap
Kreatív Média Innovációs Klaszter: A Kreatív Média Innovációs Klaszter küldetése az infokommunikációs technológiákban rejlő lehetőségek kihasználása a kutatói és vállalkozói szféra összefogása révén. Célunk, hogy munkaerő biztosításával, pénzügyi források megszervezésével és az iparági tapasztalatok megosztásával segítsük elő tagjaink kreatív üzleti elképzeléseinek gyors megvalósulását. Célkitűzéseinkről, tevékenységünkről és eddig elért eredményeinkről részletes tájékoztatást nyújt a klaszter weboldala. Honlap
Magyar Járműfejlesztési Klaszter: A Magyar Járműfejlesztési Klaszter 2009. január 15-én alakult. Célja a hazai járműiparban mérnöki szolgáltatást nyújtó hazai vállalkozások összefogása, közös érdekeik összehangolása, érvényesítése, együttes fellépésükkel piacképességük növelése, a cégek vezetőinek és alkalmazottainak szakmai megerősödése, nemzetközileg is látható méretű gazdasági és szakmai hálózat és tudásbázis működtetése. A fejlesztési tevékenységet működtetni szándékozó vagy már folytató hazai és nemzetközi járműipari vállalatok segítése, támogatása, komplex kiszolgálása. Közös innovációs, fejlesztési projektek indítása, ötletgazdák “felkarolása”. Honlap
Semmelweis Innovations: A Semmelweis Innovations a gyűjtőneve azoknak a vállalkozásoknak és projekteknek, amelyek a Semelweis Egyetemhez kapcsolódva elő kívánják segíteni az innovációs folyamatokat. Felkutatja a hasznosítható kutatási eredményeket, segédkezik a szellemi tulajdonvédelemben, a találmányok hasznosításában, ipari kapcsolatok kialakításában és spin-off vállalkozások létrejöttében. Három legjelentősebb tevékenységi köre jelenleg a Technológia Transzfer Iroda, a Trimarán Üzletfejlesztési Program és a Semmelweis International Bioenterpreneurship iskola működtetése. Honlap
Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszter: A Szilícium Mező 2008-ban alakult, amelynek fő célkitűzése egy olyan, a régió – azon belül kiemelten a Debreceni Egyetem – anyagi és szellemi erőforrásaira támaszkodó, informatikai komplexum létrehozása, ahol az ötletek megjelenésétől kezdve, a kutatáson és fejlesztésen keresztül a termelésig, az értékesítés támogatásáig a teljes innovációs lánc megvalósulhat. A klaszternek jelenleg 34 tagja van. Fókuszterületek: computer grafika, adatbiztonság, e-közigazgatás, e-egészségügy, mobil fejlesztések, open source alapú virtualizált szoftverfejlesztés, üzleti alkalmazások. Honlap
Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter: Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter 2007-ben alakult, amely vezető szoftveripari kutatóközpontok, vállalatok és technológiai transzfer szervezetek összefogásának eredménye. A klaszternek jelenleg 47 tagja van. Fókuszterületek: szoftverminőség, beágyazott és mobil rendszerek alkalmazásai, nyelv és beszédtechnológiai alkalmazások, egészségügyi alkalmazások, iparág specifikus ügyviteli megoldások. Honlap


Nemzeti Technológiai Platformok

Artemis Magyarország Nemzeti Technológiai Platform: Az Informatikai Vállalkozások Szövetsége és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszéke kezdeményezésére 2008. december 5-én alakult és megkezdte működését a beágyazott számítógépes rendszerek területének kutatásával és fejlesztésével foglalkozó technológiai platform, amelyben hazai ipari vállalatok, egyetemek, kutató központok és a felhasználók stratégiai partnerként működnek együtt. A platform célja a beágyazott rendszerekhez kapcsolódó hazai prioritások, innovációs stratégiák és szakpolitika kialakítása, a szakterületen működő magyar cégek, intézmények versenyképességének növelése, az Európai kutatási programba történő bekapcsolódás. Honlap
eVITA Nemzeti Technológiai Platform: Közös érdekünk, hogy a társadalom minél szélesebb rétegei legyenek képesek az önálló életvitelre. Ehhez nagy mértékben hozzájárulhatnak az életviteli technológiák és alkalmazások: az önálló, egészségtudatos életvitel lehetőségét kiterjesztő, valamint az egyedül élők biztonságát növelő eszközök, alkalmazások és rendszerek. Az eVITA (életvitelt segítő infokommunikációs technológiák és alkalmazások; röviden: életviteli technológiák és alkalmazások) Nemzeti Technológiai Platform küldetése, hogy a folyamatosan korszerűsödő infokommunikációs eszközök és alkalmazások beépüljenek a mindennapokba, és széles körben segítsék a rászorultak életét. Ennek érdekében az eVITA Platform összefogja a hazai kutatókat, fejlesztőket, és szervesen bekapcsolja Magyarországot az európai programokba. Honlap
NESSI-Hungary Szoftver és Szolgáltatások Nemzeti Technológiai Platform: A NESSI-Hungary Szoftver és Szolgáltatások Nemzeti Technológiai Platformot 90 magyar informatikai szervezet (vállalkozás, intézmény) alapította azzal a céllal, hogy egységes szemléletre alapozott stratégiai kutatás-fejlesztési irányokat dolgozzon ki a szoftverek és szolgáltatások területén, valamint ajánlásokat fogalmazzon meg tagszervezeteinek és a mindenkori K+F kormányzatnak. A Platform nemzeti szervezete az európai NESSI-nek (Networked European Software & Services Initiative), követi a nemzetközi trendek alakulását, de a szakterület hazai helyzetére koncentrál. Jövőképének alapvetése szerint a szolgáltatások sokaságával, számítógépek, adatgyűjtő pontok millióival rendelkező, nagy elosztott rendszerek fogják alkotni a közeljövő tudásalapú társadalmának és gazdaságának alapvető infrastruktúráját. Honlap
Nyelv- és Beszédtechnológiai Nemzeti Technológiai Platform: A nyelv‐ és beszédtechnológiai fejlesztések mai gazdasági, társadalmi környezete a hajtóerők, a motivációk tekintetében nagyon kedvező. Az európai léptékű célok, a globalizáció, a telekommunikációs, hálózati technológiák rohamos előretörése, a felhasználóközpontúság követelménye az ágazat soha nem látott, ugrásszerű fejlődéséhez vezethet már a következő 5 éven belül. A lehetőség kihasználása érdekében a Nyelv‐ és Beszédtechnológiai Platform hivatalos keretet nyújtva összefogja a jelentősebb hazai nyelv- és beszédtechnológiai kutatás‐fejlesztést végző tudásközpontokat. Honlap

Szakmai szervezetek

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület: A Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (HVCA) képviseli a kockázati- és magántőke érdekeit Magyarországon, elkötelezett az iparág koncepciójának népszerűsítésében, tagjai munkájának elősegítésében és a legmagasabb szakmai és etikai normák kialakításában, illetve betartásában. Az 1991-ben alakult HVCA a Magyarországon aktív kockázati- és magántőke befektetéssel foglalkozó szervezetek és magánszemélyek jelentős többségét magába tömöríti. Célunk, hogy ezt az alternatív finanszírozási formát széles körben megismertessük Magyarországon, illetve, hogy még előnyösebb feltételeket és környezetet teremtsünk a vállalkozók és befektetőik számára. Az Egyesületnek 29 teljes jogú, 33 társult tagja és 7 egyéni tagja van. Honlap
Magyar Tartalomipari Szövetség: A Magyar Tartalomipari Szövetség (jogelődje a Magyar Adatbázis-forgalmazók Szövetsége – MAK) 1991. május 10-én alakult meg 11 információterjesztéssel foglalkozó vállalat kezdeményezésére. Szervezetünk a 2001. november 14-ei közgyűlési határozata alapján, a tagság tényleges összetételét (tartalom előállítók, fejlesztők, terjesztők, távközlési-, hardver-, szoftver-, képzési szolgáltatók, könyvtárak, oktatási, államigazgatási intézmények stb.) figyelembe véve, tevékenységi körét kibővítve Magyar Tartalomipari Szövetség néven folytatja szakmai érdekképviseleti munkáját. Kiemelt figyelmet szentelünk az online tartalmak és szolgáltatások témakörének, hiszen tudjuk, hogy az információs társadalom elképzelhetetlen kiterjedt felhasználói rendszer nélkül. Taglétszámunk mára elérte a 150-et. Honlap
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság: A Társaság célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként segítse hazánkban, illetve a magyar nyelvterületeken: az informatika alkalmazását, fejlesztését, az eredmények elterjesztését; a szakma presztízsének, színvonalának és etikájának megőrzését, illetve emelését; az informatikával hivatásszerűen foglalkozók, illetve az informatikai eszközöket és módszereket más szakterületen alkalmazók véleményének és szakmai érdekeinek érvényre jutását, a széles körű részvételt a nemzetközi szakmai közéletben; az informatikai szakemberek tájékoztatását és tapasztalatcseréjét; az informatikai kultúra terjesztését, az informatikai oktatást. A Társaságnak 2300 egyéni és 100 jogi tagja van. Honlap

További partnerek

WAMP: A mai magyar divat és design törekvéseit támogató WAMP célja a 2006-os kezdetektől fogva az, hogy a maga szerény eszközeivel a közízlés formálójává válhasson, és támogassa a magyar designtermékek marketingjét és imidzsét. További célok, hogy a kimagasló, minőségi designt kézzelfoghatóvá, mindenki számára elérhetővé tegye. Mindezek nélkülözhetetlen eleme a párbeszéd: a szakma és a nagyközönség között, designer és vásárló között, és persze vásárló és vásárló között. A WAMP így több, mint egy egyszerű vásár. Sokkal inkább egy havonta – olykor annál többször – jelentkező társas esemény, amely kiemelkedő magyar designereket, művészeket, neves galériákat tár a nagyközönség elé. Kulturális és design fórum, urbánus találkozási pont, ahol nemcsak alkotók, és vásárlók, hanem budapestiek, turisták, kreatív szakemberek, trendszetter fiatalok, bringások és családosok futnak össze. Évente egyszer kinyílik a nagyvilág felé, olyankor egy-egy designnagyhatalom legnevesebb alkotóit és munkáit látja vendégül Budapesten. Honlap

A regisztráció lezárult

MÁJUS 17.: CSAK A MEGHÍVOTT VIP VENDÉGEK RÉSZÉRE

MÁJUS 18.: CSAK A REGISZTRÁLTAK RÉSZÉRE

HELYSZÍN: MILLENÁRIS PARK, B. ÉPÜLET, JÖVŐ HÁZA

CÍM: Budapest, II. ker. Fény utca 20-22., vagy Kis Rókus utca 16-20.